ประชาชนร่วมกับ คปพ. เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิ โตรเลียม ต่อ สนช
(view = 532)


๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คปพ.ยื่นจดหมาย กราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ. ... จำนวน 214,80 คน

 
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    

email : webmaster@ThaiEnergyReform.Com หรือ GasThai@Hotmail.Com     วันอังคารที่  25 มกราคม 2565


                               
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


Since 15 August 2018